Klaff Byggnads AB

Vi är ett fullservice byggbolag i Sverige som erbjuder en rad tjänster inom bygg och renovering. I det här inlägget får du en inblick i våra tjänster, arbetsprocesser och hur du kan anlita oss för ditt nästa projekt.

Som ett fullservice byggbolag erbjuder vi en komplett uppsättning byggtjänster från projektets början till slut. Det innebär att vi hanterar alla aspekter av projektet, från planering och design till konstruktion och efterarbete.


Tjänster vi erbjuder

a. Nybyggnation
Vi hjälper dig att skapa ditt drömhem från grunden genom att erbjuda nybyggnationstjänster som inkluderar planering, design, konstruktion och installationer.

b. Renovering
Våra renoveringstjänster omfattar allt från mindre förbättringar till totalrenovering av hela bostäder och kommersiella lokaler.
c. Ombyggnation
Ombyggnationstjänster innebär att vi förändrar befintliga byggnader för att förbättra funktionen och utseendet. Det kan innefatta att ändra rumsindelningar eller skapa nya utrymmen.
d. Tillbyggnad
Vi erbjuder tillbyggnadstjänster för att utöka ditt hem eller företag med nya utrymmen och funktioner, såsom extra sovrum, badrum, altaner eller kontorsutrymmen.

Läs mer om projekt  

Våra arbetsprocesser 

Konsultation: Vi börjar med att diskutera dina behov och önskemål för att få en förståelse för ditt projekt. Det är också viktigt för oss att förstå var i tiden du befinner dig med ditt byggprojekt, så att det fungerar med våra andra pågående projekt.

Vi tar fram en detaljerad projektplan, inklusive tidsplan, budget och designförslag. 

Den detaljerade tidplanen är av avgörande betydelse för att byggprojektet ska bli framgångsrikt, och ekonomiskt försvarbart. Här upplever vi att många missar, och det skapar frustration och osäkerheter kring projektets utveckling.

I ett större projekt rekommenderar vi även våra kunder att hyra in en extern projektledare, som är kunnig inom just det område som projektet gäller. detta för att säkerställa att kunden har rätt kompetens med sig i projektet i det fall det skulle bli några osäkerheter.

Genomförande: Våra erfarna byggteam utför konstruktionen och ser till att allt görs enligt planen.

Kvalitetskontroll: Vi genomför regelbundna kvalitetskontroller under hela processen för att säkerställa att arbetet möter våra höga krav. Självfallet genomför vi löpande egenkontroller, genomför byggmöten, redovisar dagböcker, etc. Allt för att ha så god transparens som möjligt i projektet.

Slutbesiktning: Efter att projektet är färdigställt, utför vi en slutbesiktning för att se till att allt är i ordning och att du är nöjd med resultatet.

Anlita oss för ditt nästa projekt

Att anlita oss för ditt nästa bygg- eller renoveringsprojekt är enkelt. Du kan kontakta oss via telefon 08 510 666 00 eller e-post arne@klaff.se för att diskutera dina behov och boka en kostnadsfri konsultation.

Sammanfattning
Vi är ett fullservice byggbolag i Sverige som erbjuder en rad tjänster inom bygg och renovering. Med vår erfarenhet och kompetens kan vi hjälpa dig att förverkliga dina byggdrömmar, oavsett om det gäller nybyggnation, renovering, ombyggnation eller tillbyggnad. 

Anlita oss för ditt nästa projekt och upplev skillnaden med ett professionellt byggföretag!

Prata byggprojekt med oss!


Leave a Reply

Your email address will not be published.