Alla typer av projekt...

Klaff Byggnads AB är ett litet byggbolag med stora resurser och korta beslutsvägar. Vi står stadigt med en bas av gedigen kompetens, erfarenhet och finansiell styka. 

Den viktigaste byggstenen i vår verksamhet är våra medarbetare som tillsammans skapar värde för våra kunder varje dag.

Vi bygger allt från mindre snickerier till bostäder, skolor, villor, radhus och arbetar med fastighetsunderhåll, projektutveckling och inredningssnickerier.

De viktiga är att vi utgår från vår vision där samverkan i projektet är av avgörande betydelse för aktuella parter.

Våra värderingar

Styrelseordförande i Klaff Byggnads AB är Lars Skarke som har många års erfarenhet av att bygga framgångsrika varumärken och företag. 

Tillsamman med övriga i styrelsen arbetar han aktivt i bolaget för att skapa ett unikt kundfokuserat bygg- och anläggningsbolag.

Klaff Byggnads skapar genom lokal förankring och ett hållbart utförande värden för våra kunder när vi bygger för framtiden, i samverkan.

Vår vision bygger på våra värderingar runt samverkan för att bygga ett starkt varumärke med tydliga processer för att uppnå uthållig lönsamhet och skapa värde för våra kunder och därmed oss.

Trygga, Utvecklande, Värdeskapande och Engagerade är våra värderingar och därmed är dessa våra dagliga ledstjärnor när vi interagerar med våra kunder och varandra.

Tack vare vår starka kultur har vi medarbetare som trivs och levererar värde och skapar trygga relationer till varandra och våra kunder.

Vi har många års erfarenhet av att planera, bygga och underhålla projekt i alla storlekar.

Vi arbetar med små och stora projekt, att från mindre tillbyggnader till helentreprenader.

Vi vet hur viktigt det är att hålla tidplaner, därför är ett av våra viktigaste kundlöften "På tid!"

Vi arbetar med tydliga lyftplaner för att få ett väl fungerande projekt både ur ett tekniskt perspektiv men även ur ett för både kund och oss finansiellt perspektiv. 

Kontakta gärna oss för att diskutera ditt nästa byggprojekt!

Klaff Byggnads AB
Lilla Torget 4
761 30 Norrtälje
Sverige

Copyright © Klaff Byggnads AB. All Rights Reserved

Page Created with OptimizePress