Byggprojekt i samverkan!

Vårt koncept med samverkan i byggprojekt ger både trygghet och förbättrad lönsamhet för alla parter.

Klaff Byggnads AB levererar byggprojekt i alla storlekar från Nyköping upp till Uppsala och Norrtälje. Vi vinnlägger oss om att verkligen ha ett stort kundfokus varför det är fördelaktigt att kontakta oss tidigt i byggprocessen. 

Många gånger kan vi effektivisera byggprocessen genom konkreta förbättringsförslag, kunden sparar därmed ofta pengar och tid, samt att projektet blir mer effektivt.

Vi arbetar inom ramarna för AB 04 eller ABT 06, eller andra anpassade avtalsupplägg. Det viktigaste är dock transparens, så att våra kunder alltid har full insyn i ekonomi, produktion och tidplaner.

Efter många år i byggbranschen har vi ett etablerat kontaktnät av andra seriösa hantverkare inom alla yrkesgrupper som vi tätt samarbetar regelbundet med, såsom rörmokare, elektriker, plåtslagare, kakelsättare till grävmaskinister m.m.

Det gör att vi kan säkerställa hög kvalitet och effektivitet genom hela projektet samt att kunden endast har en kontakt genom hela projektet.

Ladda ner vår broschyr!

Vår vision bygger på våra värderingar runt samverkan för att bygga ett starkt varumärke med tydliga processer för att uppnå uthållig lönsamhet och skapa värde för våra kunder och därmed oss. 

Tack vare vår starka kultur har vi medarbetare som trivs och levererar värde och skapar trygga relationer till varandra och våra kunder.

Styrelseordförande i Klaff Byggnads AB är Lars Skarke som har många års erfarenhet av att bygga framgångsrika varumärken och företag.

Tillsamman med övriga i styrelsen arbetar de aktivt i bolaget för att skapa ett unikt och starkt kundfokuserat bygg- och anläggningsbolag.

Våra projekt

Bortsett från att vi genomför totalentreprenader så anlitas vi ofta för rivningar, renoveringar, tillbyggnader, ombyggnader, markarbeten, snickeriarbeten, måleri, byta kök, etc. Självklart arbetar vi med ROT där det så önskas.

Nedan ett axplock av projekt från senaste tiden

Akut sommarjobb

Färdigställa påbörjad men ej avslutad invändig renovering, inkluderande bygga väggar, målning väggar och tak, el, golv, trappor, etc.

Akut arbete som startades dagen efter beställning då kunden akut behövde flytta in i huset.

Stenläggning, staket, m.m.

Stenläggning är konsten att använda stenar för att skapa vackra och funktionella ytor i utomhusmiljöer. I det här fallet området runt ett mindre hus på tomten.

Staketet till höger i bild och runt tomten ingick i projektet.

Takbyte, förbereda solceller

Takrenovering, förberedelser inför montage av solceller. 

Ny underlagsduk, läkt o bär-reglar, nytt tegel, nya vindskivor, samt plåtbeslag.Uppfräschning och renovering av pooldäck

Kunden önskade en uppfräschning av hela däcket kring poolen. 

Nytt möter gammalt en unik harmoni.

Vidare kompletterades det med utekök, med mera, för att verkligen göra ytorna effektiva och till sommarens naturliga mötesplats.

Nyproduktion flerfamiljshus

Nyproduktion, 68 nya lägenheter, planeras på Ljusterö. 

Montering av styrsyll, ytterväggsblock, innerväggar, takstolar, råspont, montera fönster, montera ytterväggspaneler, etc.

Renovering av hotell

Rivning av gammal entré, kök, gemensamma ytor, hotellrum, etc.

Renovering av samma ytor som revs till ett modern co-living koncept.

Omfattning, riv, betong, el, måleri, ventilation, fiber, etc.

Ny stentrapp i tidsenlig stil

Arbetet med stentrappen innefattade planering, mätning, införskaffande av specialsten, gjutning, anpassningar till hus, snickerier, behandling av sten, etc.

Snygga till staket

Även de mindre projekten är av intresse när det passar in med annat. Speciellt om vi gör annat i närområdet i en fastighet så att helhetsintrycket blir bra. Inte bara ett renoverat hus, utan även attiraljerna runt omkring också. 

Jämna ut trädgård för effektivare användning av befintlig tomt.

Med vår lilla grävare röjde vi undan sten, jordmassor, stubbar och omfördelade jordmassor för en mer jämn tomt. Ny filt läggs under ny jord, avrinning planeras, etc.

Bygga växthus

Bygge av växthus med ny grund, el, vatten, etc.

Konstruktion i stål och glas.

Gjuten grund för stabilitetens skull.

Klaff Byggnads AB  |  0730257304

Fråga oss om ditt projekt!