Våra projekt

Klaff Byggnads AB levererar byggprojekt i alla storlekar från Nyköping upp till Uppsala och Norrtälje. Vi vinnlägger oss om att verkligen ha ett stort kundfokus varför det är fördelaktigt att kontakta oss tidigt i byggprocessen.

Många gånger kan vi effektivisera byggprocessen genom konkreta förbättringsförslag, kunden sparar därmed ofta pengar och tid, samt att projektet blir mer effektivt. 

Vi arbetar inom ramarna för AB 04 eller ABT 06, eller andra anpassade avtalsupplägg. Det viktigaste är dock transparans, så att våra kunder alltid har full insyn i ekonomi, produktion och tidplaner.

Bortsett från att vi genomför totalentreprenader så anlitas vi ofta för rivningar, renoveringar, tillbyggnader, ombyggnader, markarbeten, snickeriarbeten, måleri, byta kök, etc. Självklart arbetar vi med ROT där det så önskas.

Nedan ett axplock av projekt från senaste tiden

En arkitektritad villa i ett naturskönt område med en fantastisk utsikt ska stå klart framåt våren 2023.

Villa, nyproduktion

Snabb och effektiv etablering för att komma i gång snarast möjligt!

Stentrapp

Ett vackert hus som andas tradition behövde kompletteras med en vacker stentrapp som passade övriga stilen.

Arbetet med stentrappen innefattade planering, mätning, införskaffande av specialsten, gjutning, anpassningar till hus, snickerier, behandling av sten, etc.

Med vår lilla grävare röjde vi undan sten, jordmassor, stubbar och omfördelade jordmassor för en mer jämn tomt. Ny filt läggs under ny jord, avrinning planeras, etc.

Tomtarbete

En vacker tomt behövde en ansiktslyftning och rensning av gamla stenar och ojämn mark

Poolområde

Renovering och tillbyggnad av vackert poolområde. Byte av däck, uteplats, med mera.

Kunden önskade en uppfräschning av hela däcket kring poolen. Vidare kompletterades det med utekök, med mera för att verkligen göra ytorna effektiva och till sommarens naturliga mötesplats.

Besiktning på plats, planering, gjutning, montering av växthus i glas på vacker villatomt med eldragningar.

Litet växthus

Ett växthus med professionell grund för stabilitet och hållbarhet över tid.

Kontakta oss för diskussion om ditt byggprojekt!

Klaff Byggnads AB
Lilla Torget 4
761 30 Norrtälje
Sverige

Copyright © Klaff Byggnads All Rights Reserved

Page Created with OptimizePress