Nyheter

Få löpande information om Klaff Byggnads projekt, rekryteringar, tips och råd genom att registrera dig på vår maillista.

Ingen reklam och listan delas ej med något annat företag.

Du kan självklart avregistrera dig när du vill (även om vi hoppas att du stannar kvar)

Fyll bara i formuläret nedan!

OBS! Bekräftelsemailet hamnar ofta i skräpkorgen, kolla och bekräfta, tack!

Håll gärna kontakten!

* indicates required

Nyproduktion 65 lägenheter

Klaff Byggnads har tecknat avtal med professionell beställare om produktion av 65 lägenheter i Stockholm. Projektet omfattar montering av styrsyll ytterväggsblock, innerväggar, bjälklagskassetter, takstolar, fönster, dörrar, ytterväggspanel, etc.

Projektet startar omgående och de 65 lägenheterna ska vara klara före sommaren. 

I projektet arbetar Klaff Byggnads egen personal, inklusive arbetsledning med Bas P, som har stor erfarenhet av denna typ av projekt. 

Projektet genomförs inom ramen för AB 04.

Renovering hotell

Klaff Byggnads har tecknat avtal om renovering av hotell i Stockholm. 

Lättrivning, finsnickeri, el, vvs, kablage, IT, wifi, målning, av entré och samtliga rum, installation av köksöar, tvättmaskiner, bygger lounge area, osv..

Hotellet öppnar åter i ny skrud och med ett modernt koncept i början av 2023.

Klaff arbetar med samverkansmodellen för att säkerställa kostnadseffektivitet och flexibilitet genom hela projektet. 

Nyproduktion villa

Klaff Byggnads har tecknat avtal om leverans av nyckelfärdig villa.

Etablering pågår för fullt. Gjutning etc. påbörjas i oktober.

Beställaren önskade korta ledtider och snabb start, Klaff Byggnads levererade allt detta för att säkerställa en nöjd slutkund.

Vi kan villaproduktion och ger gärna tips och råd!

Utbyggnad och tillbyggnad av radhus

Klaff Byggnads har tecknat avtal om utbyggnad av radhus där delar av uteplatsen byggs in och blir en naturlig del av vardagsrum och kök. 

I arbetet ingår byte av golv i hela nedre planet, rivning av gammalt kök, installera nytt kök, vitvaror och bygga köksö med stenskiva.

Väggar spacklas och målas efter att befintlig innervägg mot gård flyttas ut mot ny grund. 

Ett spännande projekt där ett vackert radhus får mer invändig yta samtidigt som hela planet får sig en ansiktslyftning.

Vi kan tillbyggnad och utbyggnad och ger gärna tips och råd!

Renovering av lokal

Klaff Byggnads har tecknat avtal om renovering och iordningställande av lokal i centrala Stockholm. 

Uppsättning av reglar, väggar, montage av dörrkarmar, dörrar, spackling, målning, m.m.

För kunden innebär detta ett effektivare utnyttjande av befintliga lokaler och bättre förutsättningar för dess verksamhet.

Vi på Klaff Byggnads arbetar ofta med renoveringar och ombyggnader i befintliga lokaler, vi har därför massor av tips och råd om hur detta kan göras mer kostnadseffektivt med bibehållen kvalitet i arbetet. 

Renovera pooldäck, bygge av stentrapp

Klaff Byggnads tecknade avtal om att renovera pooldäck, komplettera med detaljer som utekök, m.m..

I samband med renoveringen av pooldäcket rustades även övriga tomtområde upp såsom staket som lagades och målades, fönster renoverades och målades.

Samtidigt byggde vi en vacker stentrapp som var anpassad efter husets stil och historia.

Många gånger börjar våra projekt med en specifik tjänst för att sedan utökas löpande i takt med att projektet fortlöper.

Skrapning av gräsmatta

Klaff Byggnads tecknar avtal om att skrapning av gräsmatta, bortforslande av större stenar, avlägsnande av stubbar, m.m. 

Kompletterande läggning av fiberduk under altan för att reducera växtlighet under altan.

Vid denna typ av arbete är en minigrävare ett perfekt för att komma åt och undvika skador på tomten. 

Markarbete och att schakta vid tomtarbete med minigrävare eller grävmaskin har vi stor erfarenhet av.  

Litet växthus

Klaff Byggnads tecknar avtal om att lägga grund, montera och färdigställa mindre växthus.

Ett bra exempel på ett lite mindre projekt som fortfarande kräver god precision, planering och kvalitet i varje detalj för att säkerställa stabilitet och funktion.

Att bygga ett litet växthus är något vi har stor erfarenhet som vi gärna delar med oss av om du har några frågor om detta.

 

Klaff Byggnads AB
Lilla Torget 4
761 30 Norrtälje
Sverige

Copyright © Klaff Byggnads. All Rights Reserved

Page Created with OptimizePress